I WROCŁAWSKI SLAM DYDAKTYCZNY

Konkurs dla nauczycieli

Dzielmy się pomysłami z koleżankami i kolegami nauczycielami

Centrum Kształcenia Ustawicznego

Zapraszamy nauczycielki i nauczycieli z każdego poziomu edukacyjnego, także akademickiego, do udziału w I Wrocławskim slamie dydaktycznym.

Slam, to forum, na którym w formie performance'u uczestnicy konkursu wygłaszają 8-minutową autorską prezentację na temat dydaktyki, w tym przykładów dobrych praktyk z zakresu nauczania i uczenia się.

Celem konkursu jest podnoszenie jakości kształcenia poprzez promocję nowatorskich rozwiązań w dydaktyce. 

Poznaj Regulamin 

Wypełnij Formularz zgłoszenia

O sprawy związane z konkursem można pytać pisząc na adres: wroclawskislamdydaktyczny@upwr.edu.pl