WARSZTATY

Wybierz dwa warsztaty, w których chcesz uczestniczyć, zaznacz ich numery w formularzu zgłoszeniowym

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc na warsztatach, o kwalifikacji decyduje kolejność zgłoszeń