IV OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA

Wrocław-Pawłowice, 17-18 października 2019

Szukamy odpowiedzi na pytania:

 • czego potrzebuje nauczyciel w cyfrowym świecie?
 • jaki wpływ na funkcje poznawcze ma aktywność w sieci?
 • czego nauczyciele mogą uczyć się od siebie ?
 • komu i do czego potrzebna jest szkoła?


Zapraszamy do wymiany doświadczeń:

 • kadrę zarządzającą szkołami
 • nauczycieli szkół i uczelni
 • konsultantów i doradców ośrodków doskonalenia nauczycieli
 • studentów i doktorantów kierunków pedagogicznych
 • każdego zainteresowanego edukacją

  Rozmawiać z nami będą:

  • prof. Aldona Skurzyk
  • prof. Janusz Morbitzer 
  • prof. Krzysztof Tokarski 
  • dr hab. prof. Uniwersytetu SWPS Tomasz Grzyb
  • dr Anna Wach
  • dr Sławomir Jarmuż - psycholog
  • dr Jakub Kuś
  • Marta Gontarska
  • Lilianna Zabierowska - konsultant, coach, trener, tutor
  • Rafał Węgrzyn


  Patronatem honorowym objęli nas:
  Prezydent Wrocławia  JM Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego


  JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

  JM Rektor Politechniki Wrocławskiej


  Patronat merytoryczny sprawuje:

   

  Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli