IV OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA

Wrocław-Pawłowice, 17-18 października 2019

Szukamy odpowiedzi na pytania:

 • czego potrzebuje nauczyciel w cyfrowym świecie?
 • jaki wpływ na funkcje poznawcze ma aktywność w sieci?
 • czego nauczyciele mogą uczyć się od siebie ?
 • komu i do czego w epoce cyfrowej potrzebna jest szkoła ?


Zapraszamy do wymiany doświadczeń:

 • kadrę zarządzającą szkołami
 • nauczycieli szkół i uczelni
 • konsultantów i doradców ośrodków doskonalenia nauczycieli
 • studentów i doktorantów kierunków pedagogicznych
 • każdego zainteresowanego edukacją

  Rozmawiać z nami będą:

  • prof. Janusz Morbitzer przewodniczący Komisji Nauk Pedagogicznych krakowskiego Oddziału PAN, członek Zespołu Pedagogiki Medialnej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, Polskiego Towarzystwa Technologii i Mediów Edukacyjnych
  • prof. Aldona Skurzykprofesor nauk humanistycznych w Zakładzie Socjolingwistyki i Społecznych Praktyk Komunikowania, pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia
  • prof. Krzysztof Tokarski - Instytut Farmakologii PAN
  • dr hab. prof. Uniwersytetu SWPS Tomasz Grzyb - psycholog społeczny
  • dr Jakub Kuś - psycholog nowych technologii
  • dr Sławomir Jarmuż - psycholog
  • dr Anna Wach - doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki
  • Maciej Gajek - dziennikarz naukowy
  • Marta Gontarska - edukatorka, rzeczniczka i trenerka
  • Lilianna Zabierowska - konsultant, coach, trener, tutor


  Patronatem honorowym objęli nas:
  Prezydent Wrocławia  JM Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego


  JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

  JM Rektor Politechniki Wrocławskiej


  Patronat merytoryczny sprawują: