IV OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA

Wrocław-Pawłowice, 17-18 października 2019

Szukamy odpowiedzi na pytania:

 • czego potrzebuje nauczyciel w cyfrowym świecie?
 • jaki wpływ na funkcje poznawcze ma aktywność w sieci?
 • czego nauczyciele mogą uczyć się od siebie ?
 • komu i do czego w epoce cyfrowej potrzebna jest szkoła ?


Zapraszamy do wymiany doświadczeń:

 • kadrę zarządzającą szkołami
 • nauczycieli szkół i uczelni
 • konsultantów i doradców ośrodków doskonalenia nauczycieli
 • studentów i doktorantów kierunków pedagogicznych
 • każdego zainteresowanego edukacją

  Rozmawiać z nami będą:


  Patronatem honorowym objęli nas:


  Prezydent Wrocławia  JM Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego

  JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

  JM Rektor Politechniki Wrocławskiej


  Patronat merytoryczny sprawują: