III OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA

Wrocław-Pawłowice, 22-23 listopada 2018

Szukamy odpowiedzi na pytania:

 • jak utrzymać balans między pracą a życiem prywatnym?
 • jak dbać o dobrostan?
 • po co zmieniać nawyki i przekonania?
 • jakie korzyści daje uczenie się uważności?


Zapraszamy do wymiany doświadczeń:

 • kadrę zarządzającą szkołami
 • nauczycieli w szkołach i na wyższych uczelniach
 • konsultantów i doradców ośrodków doskonalenia nauczycieli
 • studentów kierunków pedagogicznych
 • każdego zainteresowanego dbaniem o balans w życiu

  Rozmawiać z nami będą:

  Patronatem honorowym objęli nas:

  Patronat honorowy Prezydenta Wrocławia  JM Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego  JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu


  JM Rektor Politechniki Wrocławskiej


  Patronat merytoryczny sprawuje:

   

   Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli